SYMPOSIUM

 

The REAL impact

De kleur van ADHD

Bent u niet in de gelegenheid geweest dit symposium bij te wonen?
Volg dan enkele van de opgenomen presentaties online.

Module 2, 3 en 4 hebben 1 accreditatiepunt: Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) , Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) .

Module 1 en 5 hebben geen accreditatie punten.

Opening en presentatie:
de kleur van ADHD

Dagvoorzitter Mireille Boerma, psychiater

ADHD in de hersenen of tussen de oren?

Prof. dr. Sarah Durston, biopsycholoog, UMC Utrecht, hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de hersenen, fellow bij het Institute for Advanced Study (IAS) aan de Universiteit van Amsterdam

NVVP, VVGN, VSR, NVK: 1 punt

NVVP, VVGN,
VSR, NVK:
1 punt

ADHD in detentie: door een gekleurde bril zien

Onderzoeker Renske Mocking, psycholoog/interventiecriminoloog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

NVVP, VVGN, VSR, NVK: 1 punt

NVVP, VVGN,
VSR, NVK:
1 punt

Heeft ADHD nog andere kleuren?

Dr. Martine Hoogman, onderzoeker, werkzaam bij de afdeling Psychiatrie en Genetica van het Radboudumc Nijmegen, achtergrond in de neuropsychologie en gepromoveerd op het onderwerp ‘Imaging genetics in adult ADHD’

NVVP, VVGN, VSR, NVK: 1 punt

NVVP, VVGN,
VSR, NVK:
1 punt

Kleur bekennen

Cornelie Abrahams, eigenaar samhealth en gecertificeerd DISC-coach

In de syllabus treft u de samenvatting aan van de presentaties van alle sprekers van het event,
De kleur van ADHD.

U kunt deze syllabus bestellen via www.medicepro.nl

 Mireille Boerma
Psychiater / Voorzitter

Prof. dr. Sarah Durston

Renske Mocking
Onderzoeker

Dr. Martine Hoogman
Onderzoeker

Cornelie Abrahams
Consultant Partner samhealth