SYMPOSIUM

 

The REAL impact

ADHD, de rode draad door je leven

Bent u niet in de gelegenheid geweest dit symposium bij te wonen?
Volg dan enkele van de opgenomen presentaties online.
Module 1 en 2 hebben een eindtoets, deze moet u met goed gevolg afleggen om voor accreditatie in aanmerking te komen.

ADHD en de aanpak binnen het systeem
Mark Hoetjer kinderarts

Het dichten van de gaten en hiaten in de diagnostiek en behandeling van ADHD
René Zijlstra kinder- en
jeugdpsychiater

Accreditatie toegekend:
NVVP – 1 punt,
NVK – 2 punten en
VVGN – 1,5 punt

Accreditatie toegekend:
NVVP – 1 punt,
NVK – 2 punten en
VVGN – 1,5 punt

Als iedereen samen vooruitgaat, dan komt succes vanzelf
Eerste en tweede lijn pakken samen ADHD aan
Carien Smeets kinderarts

Huisartsen met Karakter!
Een historie met ups en downs
Gigi van de Loo kinder- en jeugdpsychiater/manager behandelzaken

Accreditatie toegekend:
NVVP – 1 punt,
NVK – 2 punten en
VVGN – 1,5 punt

Accreditatie toegekend:
NVVP – 1 punt,
NVK – 2 punten en
VVGN – 1,5 punt

Dilemma’s in de ADHD-praktijk
Wilma Göttgens openbaar apotheker / ggz onderzoeker

In de syllabus treft u de samenvatting aan van de presentaties van alle sprekers van het event, ADHD, de rode draad door je leven.

U kunt deze syllabus bestellen via www.medicepro.nl

Mark Hoetjer
kinderarts

René Zijlstra
kinder- en jeugdpsychiater

Ron Weber
SPV/POH ggz

Jim de Vos
huisarts

Carien Smeets
kinderarts

Gigi van de Loo
kinder- en jeugdpsychiater

Wilma Göttgens
openbaar apotheker / ggz onderzoeker