The REAL impact

ADHD en Vrouwen

Bent u niet in de gelegenheid geweest dit symposium bij te wonen?
Volg dan de opgenomen presentaties van de sprekers online.
Elke module heeft een eindtoets, deze moet u met goed gevolg afleggen om voor accreditatie in aanmerking te komen.
Elke module duurt minimaal een uur, en u kunt ze één voor één bekijken.

Hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD
Psychiater prof. dr. Sandra Kooij

De overgang en ADHD
Psychiater dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers

Partnergeweld en ADHD
Psychiater dr. Nannet Buitelaar

De hoofd-hartconnectie onder de loep
Cardioloog dr. Janneke Wittekoek

In de syllabus treft u de samenvatting aan van de presentaties van alle sprekers van het event, ADHD en Vrouwen.

 

U kunt deze syllabus bestellen via www.medicepro.nl

Psychiater prof. dr. Sandra Kooij

Cardiologe dr. Janneke Wittekoek

Psychiater dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers
Voorzitster symposium

Psychiater dr. Nannet Buitelaar

Klinisch psycholoog dr. Kobus van Rensburg

Kinderarts drs. Jaco van den Hoek

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Belang van tijdige herkenning van ADHD bij Vrouwen.
Het andere beeld en uitingen van ADHD bij vrouwen in vergelijking tot mannen.
Co-morbiditeiten bij vrouwen.
ADHD gedurende de gehele levensloop van de vrouw.
Complexiteit bij vrouwen met name als het gaat om hun rol als gezins-manager.