The REAL impact

ADHD en Vrouwen

Bent u niet in de gelegenheid geweest dit symposium bij te wonen?
Volg dan de opgenomen presentaties van de sprekers online.
Elke module heeft een eindtoets, deze moet u met goed gevolg afleggen om voor accreditatie in aanmerking te komen.
Elke module duurt minimaal een uur, en u kunt ze één voor één bekijken.

Dit symposium heeft plaatsgevonden in 2021.

De accreditatie is verlopen maar de modules kunnen worden bekeken.

Hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD
Psychiater prof. dr. Sandra Kooij

De overgang en ADHD
Psychiater dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers

Partnergeweld en ADHD
Psychiater dr. Nannet Buitelaar

De hoofd-hartconnectie onder de loep
Cardioloog dr. Janneke Wittekoek

In de syllabus treft u de samenvatting aan van de presentaties van alle sprekers van het event, ADHD en Vrouwen.

 

U kunt deze syllabus bestellen via www.medicepro.nl

Psychiater prof. dr. Sandra Kooij

Cardiologe dr. Janneke Wittekoek

Psychiater dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers
Voorzitster symposium

Psychiater dr. Nannet Buitelaar

Klinisch psycholoog dr. Kobus van Rensburg

Kinderarts drs. Jaco van den Hoek

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Belang van tijdige herkenning van ADHD bij Vrouwen.
Het andere beeld en uitingen van ADHD bij vrouwen in vergelijking tot mannen.
Co-morbiditeiten bij vrouwen.
ADHD gedurende de gehele levensloop van de vrouw.
Complexiteit bij vrouwen met name als het gaat om hun rol als gezins-manager.